Comuna Rîmnicelu este situată la est şi în zona preorăşenească de municipiul Râmnicu Sărat, precum şi în nordul Câmpiei Râmnicului.
Teritoriul administratival al comunei Rîmnicelu este străbătut de la Est la Vest de DN 22 Râmnicu Sărat - Brăila, DJ 202 Râmnicu Sărat - Puieşti şi este traversat de râul Râmnicu Sărat.Comuna Rîmnicelu face parte din unitatea mare de câmpie Buzău-Siret, cu subunitatea Câmpia Rîmnicelului.Pe teritoriul satelor Ştiubei şi Rîmnicelu s-au descoperit resturi ceramice apartinând culturilor Sântana de Mureş (sf. sec. III - mijlocul sec. V) şi Dridu (sec. VIII-XI), mărturie a începutului vieţii în aşezări stabile pe aceste locuri.

Carte de oaspeți Galerie Foto

Știri și evenimente

Anunt Publicitar

22.11.2017

Initiere Proiect de Hotarare 

Anunt concurs de ocupare functii contractuale

18.09.2017

Consiliul local Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, după cum urmeaza:

 

Memorandum - Curtea Europena a Drepturilor Omului

04.05.2017

Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”

Anunt concurs de ocupare a functii contractuale

17.03.2017

Consiliul local Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmeaza:

A)-Sef Serviciu public de alimentare cu apa si canalizare

B)-Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Anunt - Amanare concurs

14.03.2017

In conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) din HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se amana concursul organizat in data de 15.03.2017, respective, 17.03.2017, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent urbanism, cu 15 zile lucratoare.

 

Urmatoarele date de sustinere a concursului, sunt 4 si 6 aprilie 2017, orele 10, respectiv, 12.

Motive: neaprobarea bugetului local pe annul in curs.

 

Conducerea institutiei

Primar

DUMITRU STANCIU

Anunt concurs de ocupare a functii contractuale

17.02.2017

Primăria Comunei Rîmnicelu, cu sediul în Comuna Rîmnicelu, str. Unirii, nr. 188, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmeaza:

Referent de specialitate -Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului – 1 post,

Referent – Compartiment achiziții publice – 1 post

Delimitarile sectiilor de votare

03.11.2016

Dispozitia nr. 183/2016 privind modificarea delimitarii unor sectii de votare la nivelul satului Rimnicelu, com. Rimnicelu, jud. Buzau, pentru obtinerea avizului conform al Autoritatii Electorale Permanente, in vederea repartizarii automate a unor alegatori nerepartizati

Mesajul Primarului

În calitate de primar al comunei Rîmnicelu, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Cu stimă, DUMITRU STANCIU