Anunt public – Reactualizare Plan Urbanistic General

Primaria Comunei Ramnicelu anunță publicul interesat asupra obligativitatii efectuarii evaluarii de mediu pentru PUG -reactualizare Plan Urbanistic General Comuna Ramnicelu ,judetul Buzau, amplasat in Comuna Ramnicelu ,titular Comuna Ramnicelu cu obligativitatea realizarii Raportului de mediu .

Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii sunt:necesitatea determinarii efectelor semnificative potentiale asupra produse prin propunerile de amenajare a teritoriului ;necesitatea integrarii conditiilor de mediu in PUG cu stabilirea de permisiuni ,restrictii si conditionari si identificarea efectelor semnificative asupra mediului produse prin implementarea planului .

Informatiile privind planul se pot obtine la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sf.Sava de la Buzău, nr. 3, în zilele de luni pana vineri, între orele 8:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmbz.anpm.ro. Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul APM Buzau din mun. Buzau , str. Sfintul Sava de la Buzau , nr .3 , judetul Buzau in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului .

 

Bookmark the permalink.
Inapoi