Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL nr. 16/2021privind aprobarea Planului local de acţiune pentru annul 2021 în vederea aplicării Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor2021/03/31
HCL nr. 15/2021privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Râmnicelu, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a ontractelor/acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 20232021/03/31
HCL nr. 14/2021privind stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării pășunatului pe islazul comunal2021/03/31
HCL nr. 13/2021pentru aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltueli pe bază de bilanț la finele anului 20202021/03/31
HCL nr. 12/2021privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul județean de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Râmnicelu, Județul Buzău2021/02/26
HCL nr. 11/2021privind aprobarea revizuirii, modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau, 2021/02/26
HCL nr. 10/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/01/29
HCL nr. 9/2021privind desemnarea reprezentantului Comunei Ramnicelu prin Consiliul local al comunei Ramnicelu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator2021/01/29
HCL nr. 8/2021privind aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS2021/01/29
HCL nr. 7/2021privind atribuirea in folosinta gratuita a unui lot de teren intravilan d-lui Duran Dragos Daniel2021/01/29
HCL nr. 6/2021privind aprobarea activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II-20202021/01/29
HCL nr. 5/2021privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022 in comuna Ramnicelu, jud. Buzau2021/01/29
HCL nr. 4/2021privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd aflat in domeniul public al comunei Ramnicelu2021/01/29
HCL nr. 3/2021privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari ce vor fi executate in anul 2021 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat2021/01/29
HCL nr. 2/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai proiectului de investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1, Ramnicelu, comuna Ramnicelu, jud. Buzau”2021/01/29
HCL nr. 1/2021privind alegerea viceprimarului comunei Ramnicelu, jud. Buzau2021/01/29

Comments are closed.