Dispozitia 24/2024

 privind reorganizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică privind obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în comuna Râmnicelu, Județul Buzău”