Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 134/2021privind acordarea îndemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav, Hîr Ruxanda2021/09/29
Dispozitia 133/2021privind numirea domnului Dinu Valentin în calitate de curator special al persoanei adulte cu handicap grav, Șerban Tănase2021/09/27
Dispozitia 132/2021privind acordare drepturi noi ajutor social2021/09/20
Dispozitia 131/2021privind încetarea dreptului de ajutor social, titular, Dumitrache Gheorghe2021/09/20
Dispozitia 130/2021privind încetarea dreptului de ajutor social, titular, Constantin Cristina2021/09/20
Dispozitia 129/2021privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, titular Tănase Uranus-David2021/09/20
Dispozitia 128/2021privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, titular Dumitrică Ninel2021/09/20
Dispozitia 127/2021privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, titular, Dumitrică Marian2021/09/20
Dispozitia 126/2021privind acordare dreptruri noi alocație pentru susținerea familiei, titular Lepădatu Iacob2021/09/20
Dispozitia 125/2021privind acordare drepturi noi alocație pentru susținerea familiei, titular Bercan Viorica-Izabela, dosar nr. 2502021/09/20
Dispozitia 124/2021privind acordare drepturi noi alocație pentru susținerea familiei, titular Bican Sandu, dosar nr. 2492021/09/20
Dispozitia 123/2021privind acordare drepturi noi alocație pentru susținerea familiei, titular Tănase Uranus-David, dosar nr. 2482021/09/20
Dispozitia 122/2021privind acordare drepturi noi alocație pentru susținerea familiei, titular Dumitrică Ninel – dosar nr. 2472021/09/20
Dispozitia 121/2021privind acordare drepturi noi alocație pentru susținerea familiei, titular Dumitrică Marian – dosar nr. 2462021/09/20
Dispozitia 120/2021privind incetarea suspendarii contractului de munca și reluarea activității de către doamna Ciobotă Lidia2021/09/20
Dispozitia 119/2021privind convocarea Consiliului local Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţa ordinară2021/09/20
Dispozitia 118/2021privind încetarea contractului individual de muncă al comnului Neculai Gigel2021/08/31
Dispozitia 117/2021privind modificarea alocațiilor pentru susținerea familiilor2021/08/30
Dispozitia 116/2021privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei titular Lepădatu Raluca2021/08/30
Dispozitia 115/2021privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, titular Jalbă Dorin2021/08/30
Dispozitia 114/2021privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, titular Grosu Tudorel2021/08/30
Dispozitia 113/2021privind acordare drepturi noi ajutor social Irimia Ionuț-Valentin dosar nr. 732021/08/30
Dispozitia 112/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social titular Irimia Dorinel dosar nr 1892021/08/30
Dispozitia 111/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social titular Popa Lucica Dosar nr. 1702021/08/30
Dispozitia 110/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social titular Ioniță Costel Dosar nr. 1302021/08/30
Dispozitia 109/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social titular Lepădatu Ionuț Dosar nr. 712021/08/30
Dispozitia 108/2021privind încetarea dreptului de ajutor social2021/08/30
Dispozitia 107/2021privind acordare drepturi noi ajutor social.2021/08/30
Dispozitia 106/2021privind convocarea Consiliului local Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţa ordinară2021/08/20
Dispozitia 105/2021privind: Înființarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) privind proiectul „Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Ramnicelu, Județul Buzău”, Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 8, Sisteme Integrate și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectiv Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.  2021/08/20
Dispozitia 104/2021privind numirea domnului Ion Petrică-Alin în calitate de curator special al minorului Legănuț Ionuț-Cătălin2021/08/12
Dispozitia 103/2021 privind constituirea Comisiei de receptie finala a investitiei „Construire platforma comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Ramnicelu, Judetul Buzau”. 2021/08/05
Dispozitia 102/2021privind convocarea Consiliului local Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă de indată2021/08/02
Dispozitia 101/2021privind convocarea Consiliului local  Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţa ordinară2021/07/22
Dispozitia 100/2021privind constitruirea comisiei de disciplina pe principiul vecinătății teritoriale 2021/07/14
Dispozitia 99/2021privind desemnarea persoanei responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese  2021/07/14
Dispozitia 98/2021privind modificarea și completarea Comisiei de monitorizare control manegerial intern 2021/07/12
Dispozitia 97/2021privind aprobarea Planului anual în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 20212021/07/12
Dispozitia 96/2021privind acordarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale de gradinita2021/07/02
Dispozitia 95/2021privind numirea în funcţia contractuală de execuţie de Consilier în cadrul Cabinetului primarului Comunei Ramnicelu, a domnului Damian Costică 2021/06/30
Dispozitia 94/2021de rectificare între alineate, a bugetului Serviciului public ”Consiliul local Ramnicelu – Serviciul apă”2021/06/29
Dispozitia 93/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social, titular, Vasile Nicu – dosar nr. 2262021/06/23
Dispozitia 92/2021privind acordare drepturi noi ajutor social2021/06/23
Dispozitia 91/2021privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei2021/06/23
Dispozitia 90/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei, titular, Ciochină Ana-Maria – dosar nr. 442021/06/23
Dispozitia 89/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei, titular, Dumitrache Catrina – dosar nr. 172021/06/23
Dispozitia 88/2021privind acordare drepturi noi alocație pentru susținerea familiei, titular Dumitrache Zoro-Ionuț – dosar nr. 1532021/06/23
Dispozitia 87/2021privind acordaredrepturi noi alocație pentru susținerea familiei, titular Ion Ionuț – dosar nr. 1522021/06/23
Dispozitia 86/2021privind acordare drepturi noi alocație pentru susținerea familiei, titular Monea Ionuț – dosar nr. 1512021/06/23
Dispozitia 85/2021privind convocarea Consiliului local Ramnicelu, Județul Buzău, în ședință ordinară.2021/06/22
Dispozitia 84/2021privind eliberarea din funcție de consilier în cadrul Cabinetului primarului a domnului Nicolae Ionuț-Florin și modificarea contractului individual de muncă al acestuia prin reîncadrarea în funcția contractuală de execuție de referent de specialitate2021/06/11
Dispozitia 83/2021privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului salubritate2021/06/07
Dispozitia 82/2021privind acordarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale de grădiniță.2021/06/07
Dispozitia 81/2021privind încadrarea doamnei Tudorancea Livia-Ioana în funcția contractuală de execuție de asistent personal al minorei cu handicap grav Tudorancea Maia-Nicol.2021/06/04
Dispozitia 80/2021privind încetarea de drept a contractului individual de muncă din funcția de asistent personal al doamnei Spătaru Mariana-Monica2021/06/02
Dispozitia 79/2021privind convocarea Consiliului local Ramnicelu, Județul Buzău, în ședință ordinară2021/05/19
Dispozitia 78/2021privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Mușat Ion  2021/05/17
Dispozitia 77/2021privind organizarea concursului de ocupare a functiei contractruale de referent de specialitate asistenta sociala 2021/05/12
Dispozitia 76/2021privind acordarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță2021/05/07
Dispozitia 75/2021privind încetarea plății îndemnizației lunare pentru persoana cu handicap Tudorancea Ruxanda2021/05/05
Dispozitia 74/2021privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de investiții2021/05/05
Dispozitia 73/2021privind acordarea unor ajutoare financiare de urgență2021/05/05
Dispozitia 72/2021privind convocarea Consiliului local Ramnicelu, Județul Buzău, în ședință extraordinară2021/05/05
Dispozitia 71/2021privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii „Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate în localitatea Ramnicelu, Județul Buzău – Continuare de lucrari la autorizația de construire Nr. 1 din data de 05.02.2016”2021/04/22
Dispozitia 70/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Dumitrică Viorica2021/04/22
Dispozitia 69/2021privind încadrarea doamnei Costache Roxana-Mariana cu contract individual de muncă în funcția contractuală de asistent personal al minorului cu handicap grav Costache Rafael-Ștefan-Cătălin.2021/04/22
Dispozitia 68/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei titular, Constantin Fănel, dosar nr. 532021/04/21
Dispozitia 67/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei, titular Mihai Mihai-Dorin, dosar nr. 22021/04/21
Dispozitia 66/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei titular, Stoian Călin, dosar nr. 272021/04/21
Dispozitia 65/2021privind acordare drepturi noi alocație pentru susținerea familiei titular Iancu Marius-Sandu, dosar nr. 692021/04/21
Dispozitia 64/2021privind acordare drepturi noi alocație pentru susținerea familiei, titular Hîră Cătălin – dosar nr. 682021/04/21
Dispozitia 63/2021privind acordarea drepturi noi alocație pentru susținerea familiei, titular Hîr Gheorghe – dosar nr. 672021/04/21
Dispozitia 62/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social titular Dădălan Gheorghe, dosar nr. 372021/04/21
Dispozitia 61/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social titular Ciochină Ana-Maria, dosar nr. 442021/04/21
Dispozitia 60/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social, titular Constantin Gheorghe – dosar nr. 1222021/04/21
Dispozitia 59/2021privind repunerea în plată a ajutorului social2021/04/21
Dispozitia 58/2021privind încetarea dreptului de ajutor social2021/04/21
Dispozitia 57/2021pentru acordarea dreptului la ajutor social.2021/04/21
Dispozitia 56/2021privind convocarea consiliului local Ramnicelu, județul Buzău în ședință ordinară2021/04/12
Dispozitia 55/2021pentru acordarea stimulentului aducațional acordat sub formă de tichete sociale pentru gradiniță.2021/04/07
Dispozitia 54/2021privind numirea în funcția contractuală de execuție de consilier pe probleme de romi în cadrul Cabinetului primarului Comunei Ramnicelu, a domnului Fotache Titi.2021/03/30
Dispozitia 53/2021privind convocarea consiliului local Ramnicelu, județul Buzău în ședință ordinară2021/03/23
Dispozitia 52/2021privind recuperarea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutror pentru încălzirea locuinței – familiei Ticu Ion2021/03/23
Dispozitia 51/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Toader Dorina-Lorena.2021/03/22
Dispozitia 50/2021pentru modificarea valorii nominale lunare minime a stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2021/03/18
Dispozitia 49/2021privind acordare drepturi noi alocatie monoparentala titular Musat Georgiana2021/03/16
Dispozitia 48/2021privind modificarea delimitarii sectiilor de votare din comuna Ramnicelu, Judetul Buzau2021/03/16
Dispozitia 47/2021privind acordare drepturi noi alocatie pentru sustinerea familiei titular Constantin Constantin Vasile2021/03/16
Dispozitia 46/2021privind acordare drepturi noi alocatie pentru sustinerea familiei, titular Spataru Cosmin-Silviu2021/03/16
Dispozitia 45/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social, titular Ilie Silvica2021/03/16
Dispozitia 44/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social, titular Constantin Gina2021/03/16
Dispozitia 43/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social titular Dumitrache Iancu2021/03/16
Dispozitia 42/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social titular Dinu Madalina-Esmeralda2021/03/16
Dispozitia 41/2021privind acordare drepturi noi ajutor social titular Constantin Stefan2021/03/16
Dispozitia 40/2021privind acordare drepturi noi ajutor social titular Ion Fernando2021/03/16
Dispozitia 39/2021privind reluarea platii ajutorului social (v.m.g.)2021/03/16
Dispozitia 38/2021privind încetarea dreptului de ajutor social2021/03/16
Dispozitia 37/2021privind reorganizarea comisiei comunale pentru Recensamantul general Agricol.2021/03/12
Dispozitia 36/2021privind reluarea platii ajutorului social (v.m.g.)2021/03/04
Dispozitia 35/2021pentru acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2021/03/03
Dispozitia 34/2021privind numirea domnului Alexandru Cristian – Agent la inundatii.2021/03/02
Dispozitia 33/2021privind convocarea Consiliului local Ramnicelu, Judetul Buzau, in sedinta ordinara2021/02/18
Dispozitia 32/2021privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului Burlacu Fanel, in functia de demnitate publica de viceprimar al comunei Ramnicelu, Judetul Buzau.2021/02/08
Dispozitia 31/2021privind incetarea platii indemnizatiei pentru persoana cu handicap Purcareata Constantina2021/02/08
Dispozitia 30/2021privind incadrarea doamnei Chirita Ionelia-Andreea cu contract individual de munca in functia contractuala de asistent personal al minorului cu handicap grav Vhirita Yanis-Alexandru2021/02/08
Dispozitia 29/2021privind reorganizarea comisiei comunale pentru efectuarea recensamantului populatiei si locuintelor in anul 2021.2021/02/08
Dispozitia 28/2021privind constituirea comisiei si numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind obiectivul de investitii „Reparatii drumuri prin asfaltare in comuna Ramnicelu, Judetul Buzau”.2021/02/08
Dispozitia 27/2021privind constituirea comisiei si numirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind obiectivul de investitii „Construire toaleta Scoala nr. 2, Comuna Ramnicelu, Judetul Buzau”.2021/02/08
Dispozitia 26/2021privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita2021/02/01
Dispozitia 25/2021privind reorganizarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Ramnicelu, Judetul Buzau.2021/02/01
Dispozitia 24/2021privind reorganizarea Comitetului local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau2021/02/01
Dispozitia 23/2021privind delegarea unor atributii domnului Burlacu Fanel, in calitate de viceprimar al Comunei Ramnicelu, Judetul Buzau.2021/02/01
Dispozitia 22/2021privind aprobarea salariului de baza minim brut garantat in plata pentru personalul angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului si institutiilor subordonate consiliului local in anul 20212021/01/26
Dispozitia 21/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social – titular Hir Mariana2021/01/26
Dispozitia 20/2021privind suspendarea dreptului de ajutor social2021/01/26
Dispozitia 19/2021privind incetarea dreptului de ajutor social – Titular Fotache Marius Catalin2021/01/26
Dispozitia 18/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social -titular Ion Ionut2021/01/26
Dispozitia 17/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social – titular Ion Titi2021/01/26
Dispozitia 16/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social – titular Dumitrache Gheorghe-Hagi2021/01/26
Dispozitia 15/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social -titular Dumitrache Ionut2021/01/26
Dispozitia 14/2021privind modifdicarea cuantumului ajutorului social- titular – Dumitrache Ortansa2021/01/26
Dispozitia 13/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social – titular Beldiman Viorel2021/01/26
Dispozitia 12/2021privind convocarea Consiliului local  Râmnicelu, Judeţul Buzău,  în şedinţa ordinară2021/01/20
Dispozitia 11/2021privind modificarea cuantum asf familia Vasile Oliviu2021/01/19
Dispozitia 10/2021privind modificare cuantum asf familia Ion Titi2021/01/19
Dispozitia 9/2021privind modificare cuantum asf familia Hir Mariana2021/01/19
Dispozitia 8/2021privind modificare cuantum asf familia Dumitrache Fluieras2021/01/19
Dispozitia 7/2021privind acordare drepturi noi asf familia Fotache Nicusor2021/01/19
Dispozitia 6/2021privind acordare drepturi noi vmg familia Finaru Marcel2021/01/19
Dispozitia 5/2021privind incetare plata vmg familia Neculai Petre2021/01/19
Dispozitia 4/2021privind acordare drepturi noi VMG familia Oprescu Marghioala2021/01/19
Dispozitia 3/2021privind adordare drepturi noi v.m.g. familia Neculai Mariana2021/01/19
Dispozitia 2/2021privind acordare tichete scolare de gradinita2021/01/05
Dispozitia 1/2021privind acoperire deficit bugetar 20202021/01/05

 

Arhiva Acte administrative emise de primar

Comments are closed.