• Primaria comunei Râmnicelu

Material informativ privind disponibilitatea finanțărilor aferente măsurilor de mediu și climă în anul 2021

 În anul 2021 începe perioada de tranziție către noua politică agricolă comunitară (PAC) 2021-2027. Pentru o bună informare a fermierilor și pentru creșterea nivelului de accesare al fondurilor europene materialele informative referitoare la măsurile de mediu și climă, sunt disponibile la adresa: https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

Anunt public – Reactualizare Plan Urbanistic General

Primaria Comunei Ramnicelu anunță publicul interesat asupra obligativitatii efectuarii evaluarii de mediu pentru PUG -reactualizare Plan Urbanistic General Comuna Ramnicelu ,judetul Buzau, amplasat in Comuna Ramnicelu ,titular Comuna Ramnicelu cu obligativitatea realizarii Raportului de mediu .