Proiecte de hotarari – Sedinta din 24.12.2021

a)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii.

b).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Citeste mai mult

Proiecte de hotarari – Sedinta din 14.12.2021

a)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local cu sumele potrivit căreia se vor efectua plățile ajutoarelor de încalzire, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri.

Spre avizare: -Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

Citeste mai mult

Proiecte de hotarari – Sedinta din 26.11.2021

a)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii și Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

-Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport

b)-Proiect de hotărare privind indexarea, la nivelul Comunei Ramnicelu, a 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii și Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

-Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport

c)-Proiect de hotarare privind: aprobarea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni.

-Spre avizare: Comisia Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

e).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Citeste mai mult

Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.10.2021

a)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii.

-Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,

b)-Proiect de hotărare privind aprobarea amenajarii unui Parc – loc de joaca pentru copii, in sat Stiubei, comuna Ramnicelu, Judetul Buzau”

-Spre avizare: Comisiei pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport

c)-Proiect de hotarare privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Modernizare drumuri de interes local in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii.

d).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Citeste mai mult

Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.09.2021

a)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.

-Spre avizare: Comisiile de specialitate ale consiliului local.

b)-Proiect de hotărare privind măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deşeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deşeurilor. -Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget- finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii.

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea unor măsuri pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcții și demolări.
-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget- finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii.

d).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Citeste mai mult