Proiecte de hotarari – Sedinta din 03.08.2021

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea investiției „Parc Fotovoltaic în comuna Ramnicelu, Județul Buzău”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

b)-Proiect de hotărare privind aprobarea sumelor necesare pentru realizarea racordurilor individuale la rețeaua publică de canalizare a comunei Râmnicelu, Județul Buzău

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.
c)-Proiect de hotărare privind aprobarea rectificării bugetului local.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.
d)-Proiect de hotărare privind aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

Bookmark the permalink.
Inapoi