Proiecte de hotarari – Sedinta din 10.02.2022

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltueli pe annul 2022.

-Spre avizare: Toate cele trei comisii de specialitate.

b)-Proiect de hotărare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltueli al Serviciului public de apă pentru annul 2022.

-Spre avizareComisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii si comert.

c).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi