Proiecte de hotarari – Sedinta din 14.12.2021

a)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local cu sumele potrivit căreia se vor efectua plățile ajutoarelor de încalzire, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri.

Spre avizare: -Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi