Proiecte de hotarari – Sedinta din 23.01.2023 

1)-PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2023 – 2024 in comuna Râmnicelu, Judetul Buzau.

2)-PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări ce vor fi executate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

3)-PROIECT DE HOTARARE privind organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RÂMNICELU – SERVICIUL APĂ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei RÂMNICELU judeţul Buzău.

4)-PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei RÂMNICELU, Judeţul BUZĂU

5)-PROIECT DE HOTARARE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului de utilităţi publice – serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare – al comunei RÂMNICELU, judeţul BUZĂU

6)-PROIECT DE HOTARARE privind cantitatea de apã uzatã evacuatã de utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în comuna RÂMNICELU, Judeţul BUZĂU

7)-PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei RÂMNICELU, judeţul BUZĂU, de către operatorul serviciului public CONSILIUL LOCAL RÂMNICELU – SERVICIUL APĂ

8)-PROIECT DE HOTARARE privind perioada de reglementare economică a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei RÂMNICELU judeţul BUZĂU.

9).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi