Proiecte de hotarari – Sedinta din 23.11.2023 

a)- Proiect de hotărare privind  constatarea incetarii calitatii de membru  asociat al  Asociatiei de  Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din  Râmnicu Sarat ­ ATRAS  a comunei Ciorasti, judetul Vrancea.

Spre avizare: Spre aizare – Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

b)-Proiect de hotărare privind modificarea și completarea Hotărarii Consiliului local Ramnicelu privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului  general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Râmnicelu, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului   

Spre avizare – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

c)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

Spre avizare – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

d)-Proiect de hotărare privind aprobarea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni.

Spre avizare: Spre aizare – Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

e)-Informare privind dispozițiile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare  pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, precum și măsurile ce se impun în vederea aplicării acesteia.

f)-Imnformare cu privire la situația economică a Serviciului public de apă.

g).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Bookmark the permalink.
Inapoi