Proiecte de hotarari – Sedinta din 24.02.2022

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022.
-Spre avizare cele trei comisii de specialitate.

b)-Proiect de hotărare privind aprobarea situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2022.
Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, munca, protectie socială, activităţi socio-culturale, culte, protectie copii, tineret si sport

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022.
Spre avizare:Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.

d)-Proiect de hotărare privind aprobarea organigramei, numarul de personal si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului, precum si a institutiilor si serviciilor publice de interes local, subordinate Consiliului local Ramnicelu, pentru anul 2022.

Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

e)-Proiect de hotărare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2022 al Consiliului local Ramnicelu – Serviciu apă.

Spre avizare:Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.
f)-Proiect de hotărare privind aprobarea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni.

Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

g).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi