Proiecte de hotarari – Sedinta din 24.11.2022         

a)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe annul 2022.

Spre avizare: Toate cele trei comisii.

b)-Proiect de hotărare privind aprobarea înființării Centrului comunitar integrat în comuna Râmnicelu, Județul Buzău.

Spre avizare: Toate cele trei comisii.

c)-Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Comunei Ramnicelu unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Consiliul Local al Comunei Ramnicelu,

Spre avizare: Toate cele trei comisii.

d)-Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

e).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi