Proiecte de hotarari – Sedinta din 26.02.2021

a)-Proiect de hotărare privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Ramnicelu, Județil Buzău..

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

-Spre avizare:-Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca siprotecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

b)-Proiect de hotarare privind aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele județene care tranzitează unitatea administrative-teritorială.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

c).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări.

Bookmark the permalink.
Inapoi