Proiecte de hotarari – Sedinta din 26.08.2021

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea rectificării bugetului local.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

b)-Proiect de hotărare privind alegerea președintelui de ședință.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

c)-Informare cu privire la ședința de lucru din data de 24 august 2021 susținută de Instituția Prefectului – Județul Buzău. Informează secretarul general al comunei.

d).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi