Proiecte de hotarari – Sedinta din 27.07.2022     

a)-Depunerea jurămantului de credință de către domnul Șerban Dorin – în calitate de consilier local al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău.

b)-Proiect de hotărare cu privire la completarea unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Râmnicelu, Județul Buzău.
Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor .

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I – 2022
-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport

d)-Proiect de hotărare privind Planul Local de Acțiune, de incluziune a cetățenilor români apartinând minorității rome, pentru anul 2022.
-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

e)-Proiect de hotarare privind aprobarea unui împrumut din bugetul local, Serviciului public local ”Consiliul local Ramnicelu – Serviciul apă”
-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii.

f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fisiere atasate:

Bookmark the permalink.
Inapoi