Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.06.2024 

a)-Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi salariale funcționarilor publici și personalului contractual, din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului al Comunei Râmnicelu.

Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

b)-Proiect de hotărâre privind reorganizarea prin restrângerea activității unui compartiment din cadrul  organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Râmnicelu, Județul Buzău

Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

c)-Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi