Proiecte de hotarari – Sedinta din 28.09.2023 

a)-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local  Râmnicelu, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Râmnicelu, Judeţul Buzău, pentru anul școlar 2023 – 2024.

Spre avizare – Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport

b)-Proiect de hotărare privind  constatarea incetarii calitatii de membru  asociat al  Asociatiei de  Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din  Ramnicu Sarat­ ATRAS  a comunei Racovita, judetul Braila. 

Spre avizare – Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

c)- Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

Spre avizare – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

d).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi