Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.02.2024 

a)- Proiect de hotărare privind  aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2023.

Spre avizare: – Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

-Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

-Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport.

b)-Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar familiei Dărjan Ion.

Spre avizare -Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

c)-Proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni.

Spre avizare: – Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

d).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi