Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.03.2023 

a)-Proiect de hotărâre pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/ modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 24 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.

b)-Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la Programul finantat prin Programului Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educatie precum si aprobarea proiectului cu denumirea „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale ale unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Ramnicelu, Judetul Buzau”.

c)-Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul fiscal 2022.

d)-Prezentarea Raportului anual al primarului .

e).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi