Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.07.2021

a)-Depunerea jurămantului de credință de către domnul Lepădatu Marian.

b)-Proiect de hotărare privind completarea componenței unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ramnicelu, Județul Buzău.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea investiției „Parc Fotovoltaic în comuna Ramnicelu, Județul Buzău”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

d)-Proiect de hotărare privind aprobarea sumelor necesare pentru realizarea racordurilor individuale la rețeaua publică de canalizare a comunei Râmnicelu, Județul Buzău

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

e)-Proiect de hotărare privind aprobarea rectificării bugetului local.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

f)-Proiect de hotărare privind aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

g)-Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării statului de functii și numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului, precum si a institutiilor si serviciilor publice de interes local, subordinate consiliului local Ramnicelu.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

h)-Proiect de hotarare privind aprobarea primirii in calitate de  membru asociat in cadrul Asociatiei de  Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din  Ramnicu Sarat­ ATRAS  a Comunei Puiesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care  Comuna Ramnicelu este membru asociat.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

i)-Proiect de hotarare privind desemnarea persoanei care poate inlocui reprezentantul Comunei Ramnicelu in Adunarea Generala a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator.

-Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

j).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.

Bookmark the permalink.
Inapoi