Proiecte de hotarari – Sedinta din 29.09.2021

a)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.

-Spre avizare: Comisiile de specialitate ale consiliului local.

b)-Proiect de hotărare privind măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deşeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deşeurilor. -Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget- finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii.

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea unor măsuri pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcții și demolări.
-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget- finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii.

d).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi