Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.06.2021

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea președintelui de ședință.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

b)-Proiect de hotărare privind constatarea demisiei domnului Damian Costică din mandatul de consilier local și declararea locului vacant în cadrul consiliului local Ramnicelu.

Spre avizare-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea investiției „Parc Fotovoltaic în comuna Ramnicelu, Județul Buzău”.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

d)-Proiect de hotărare privind aprobarea modificării și completării Programului de investiții și al achiziţiilor publice pentru  anul 2021.

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

e)-Proiect de hotărare privind aprobarea sumelor necesare pentru realizarea racordurilor individuale la rețeaua publică de canalizare a comunei Râmnicelu, Județul Buzău

-Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ.

f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări.

g)-Diverse.

Bookmark the permalink.
Inapoi