Proiecte de hotarari – Sedinta din 30.10.2023 

a)- Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

Spre avizare – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

b)-Proiect de hotărare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investiții ”Construire Complex Sportiv în Comuna Râmnicelu, Județul Buzău”.

Spre avizare – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea amplasării unor indicatoare de circulație și a montării unor limitatoare de viteză în zonele cu potențial ridicat de circulație rutieră și pietonală de pe raza comunei Râmnicelu, Județul Buzău.

Spre avizare: Spre avizare – Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

d)-Proiect de hotărare privind actualizarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 44/2022 privind stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Râmnicelu -familia ocupațională „Administrație”.

Spre avizare: Spre avizare – Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

e).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi