Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.03.2022 

a)-Proiect de hotărare privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe annul 2021.

-Spre avizare cele trei comisii de specialitate.

b)-Proiect de hotarare privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)                      

c)-Proiect de hotărare privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale.

d)-Proiect de hotarare privind aprobarea unor ajutoare de urgenta pentru sutuatii deosebite.

e)-Prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a Comunei Râmnicelu pentru anul 2021.Prezinta primarul comunei Ramnicelu.

f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi