Proiecte de hotarari – Sedinta din 31.05.2022   

a)- Proiect de hotărare privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local Ramnicelu, prin folosirea de mijloace electronice.

Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

b)-Proiect de hotărare privind stabilirea locației pentru depozitarea deșeurilor periculoase provenite de la gospodăriile populației.

Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii

c)-Proiect de hotărare privind aprobarea președintelui de ședință pentru o perioadă de cel mult trei luni

Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

d)-Aprobarea unui raport privind necesittarea creșterii capacității de pompare a forajelor existente în cadrul Serviciului public de apă.

f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse.


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi