Protecția datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimați cetateni!

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, au intrat în vigoare și vor fi aplicabile noile prevederi ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.
Vă rugăm să citiți acest mesaj până la final pentru a putea lua acum o decizie informată în ceea ce privește notificările și comunicările viitoare dintre Institutia publica locala si dumneavostră.
GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii și înlocuieste Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Institutia autoritatii administratiei publice locale, cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate.

Care sunt noile prevederi ale regulamentului?
-dreptul de a fi uitat – aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară  De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
-dreptul la portabilitatea datelor – există mai multă libertate de alegere. Se poate opta pentru transmiterea de date la un alta institutie (operator);
-prevederi specifice referitoare la minori – institutia administratiei publice locale, nu urmărește în activitățile sale prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii.
Scopul pentru care colectam si prelucram datele dumneavostra cu caracter personal, reprezinta solicitarea serviciilor pe care sunteti sau nu indreptatiti sa le cereti institutiei primariei: adeverinte, autorizatii, contracte, stare civila, ajutoare sociale, etc.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Cui dezvăluim datele cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Administratia publica locala poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
-Autorități publice, Directii, Ministere, Instante de judecata, Parchete, etc. în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

CE DREPTURI AVETI???
Începând cu data intrării în vigoare a noului regulament vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
-o dată pe an, să vi se confirme conform legii, faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
-să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;
-să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particular:
-să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal: 

  • HOŢESCU Nicolae – Secretar General
  • Telefon : 0238.775.707
  • Fax : 0238.775.708
  • Email : primaria_rimnicelu@yahoo.com

Comments are closed.